Alkoholowa marskość wątroby

Alkoholowa marskość wątroby

Czynniki genetyczne mogą zwiększać ryzyko rozwoju marskości wątroby u osób nadużywających alkoholu - donieśli uczeni brytyjscy.drivelan παρενέργειες

Alkoholowa marskość wątroby jest końcowym etapem alkoholowego zapalenia tego organu. Rozwija się ona u jednej na pięć osób uzależnionych od alkoholu. Choroba charakteryzuje się zmianami w strukturze wątroby spowodowanymi rozwojem ognisk zapalnych i obumieraniem komórek. Wątroba stopniowo kurczy się i zmniejsza. Jednocześnie wiąże się to z upośledzeniem jej funkcji. Niektóre zmiany w strukturze wątroby są odwracalne i sprzyjają im np. okresy abstynencji alkoholowej.formexplode precio

Zespół badaczy z University of Newcastle w Wielkiej Brytanii odkrył, że mechanizm rozwoju marskości wątroby u osób nadużywających alkohol może być związany z pewnymi genami, które są odpowiedzialne za regulację odpowiedzi układu odpornościowego.formexplode precio

Prowadząc badania kliniczne i laboratoryjne uczeni wykryli, że wśród osób nadużywających alkohol większe prawdopodobieństwo rozwoju marskości wątroby mają te, u których alkohol wywołuje silną odpowiedź układu odpornościowego. Komórki tego układu zaczynają produkować duże ilości przeciwciał, które rozpoznają i atakują białka własnego organizmu zmienione pod wpływem produktów przemian alkoholu. Przemiany te zachodzą w wątrobie, której jedną z funkcji jest oczyszczanie organizmu z różnych toksyn, jaką m.in. jest etanol. Zmienione w czasie przemian alkoholowych białka własne są uwalniane do naczyń krwionośnych wątroby gdzie przeciwciała rozpoznają je jako obce. Reakcja przeciwciał przeciwko tym białkom inicjuje rozwój reakcji zapalnej w wielu ogniskach w wątrobie.formexplode precio

Zespół badaczy brytyjskich stwierdził, że taka nasilona reakcja układu odpornościowego w odpowiedzi na spożywany alkohol, jest związana z posiadaniem pewnych wariantów genów regulujących odpowiedź odpornościową.

Osoby posiadające te warianty genów regulacyjnych wykazują silniejszą reakcję układu odpornościowego w odpowiedzi na spożywany alkohol i mają większe szanse rozwoju marskości wątroby typu alkoholowego. Ponadto marskość wątroby może się u nich rozwinąć w odpowiedzi na spożywanie znacznie mniejszych dawek alkoholu niż u ludzi, którzy nie posiadają danych wariantów genów.

Kierujący zespołem dr Christopher P. Day podkreśla, że to odkrycie może posłużyć do opracowania nowych metod leczenia alkoholowej marskości wątroby. Przede wszystkim miałoby ono pomóc w opracowaniu testów identyfikujących ludzi o większych predyspozycjach do wystąpienia tej choroby, co mogłoby wpłynąć na ograniczenie spożycia przez nich alkoholu zanim choroba jeszcze zdąży się rozwinąć.

Uczeni planują potwierdzić swe spostrzeżenia w badaniach prowadzonych na DNA większej liczby pacjentów. Poza tym chcą lepiej poznać mechanizm stymulacji układu odpornościowego prowadzącej do niszczenia komórek wątroby własnego organizmu.