Fizjoterapia Zapalenie stawów

Fizjoterapia  Zapalenie stawów

Fizjoterapia u chorych na rzs musi przebiegać odmiennie niż u osób z ustabilizowanym inwalidztwem. Choroba ta atakuje bowiem nie tylko narząd ruchu, lecz również narządy wewnętrzne. Poza tym zmiany zapalne i zniekształcenia występują równocześnie w wielu stawach, co przy współistniejących zanikach i osłabieniu siły mięśni znacznie utrudnia usprawnianie.men solution plus opinie

Ważnym czynnikiem wpływającym na funkcję narządu ruchu i psychikę są bóle odczuwane nawet w okresach remisji. Skłaniają one chorych do ograniczania aktywności ruchowej i długotrwałego pozostawania w łóżku. Bóle mają również bezpośredni wpływ na czynność stawów, wyzwalając na drodze odruchowej długotrwałe skurcze mięśni, zaburzenia naczynio-ruchowe, a prawdopodobnie i zaburzenia procesów metabolicznych -uszkadzając stawy. Walka z bólem jest więc podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu usprawniania chorych.men solution plus opinie

Wiele trudnych problemów nastręczają również zaostrzenia choroby występujące często bez uchwytnej przyczyny, a nawet mimo systematycznego leczenia. Niekiedy całkowicie przekreślają one uzyskaną poprawę, a ponadto podważają wiarę chorych w możliwość nadejścia trwałego polepszenia. Okresy remisji przynoszą nadzieję na wyleczenie, lecz przy następnych zaostrzeniach chory przeżywa kolejne rozczarowania. Ta cy-kliczność przeżywania od nowa tragedii osobistej spowodowanej chorobą jest powodem powstawania zmian psychicznych mających niekorzystny wpływ na dalszy przebieg choroby i wyniki usprawniania. Emocjonalna nadwrażliwość obniża próg bólowy i warunkuje silniejsze subiektywne przeżywanie dolegliwości, co z kolei prowadzi do unikania ruchu i zabiegów leczniczych. W usprawnianiu chorych trzeba zatem uwzględniać nie tylko chorobę podstawową, lecz również bogatą i różnorodną nadbudowę nerwicową.varikosette

Szeroki zakres zadań związanych z rehabilitacją chorych na rzs realizuje zespół specjalistów z różnych dziedzin, na czele którego stoi reumatolog. Jest to tzw. zespół rehabilitacyjny, a jego skład zależy od aktualnych potrzeb.white express system

Wykonywanie samych tylko ćwiczeń leczniczych staje się jednak dla chorego z czasem mało atrakcyjne. Należy więc podtrzymać aktywność ruchową chorego przez odpowiednio dobraną terapię zajęciową, której atrakcyjność polega na zadowoleniu z wykonywania konkretnej pracy. Terapia zajęciowa pomaga w usprawnianiu fizycznym i psychicznym, a także pozwala na ocenę przydatności chorego do pracy w nowym zawodzie. Wykonywanie prac w ramach terapii zajęciowej nie zawsze jest zgodne z dążeniem do uzyskania pełnego zakresu ruchów w stawie, jak to ma miejsce w czasie ćwiczeń leczniczych. Przykładem tego są prace wymagające długotrwałego utrzymywania pozycji zgięcia w stawach rąk, np. hafciarstwo, dziewiarstwo, rysowanie itp.garcinia cambogia veda in erboristeria

Szczegóły leczenia ruchem omówiono opisując zabiegi fizjoterapeutyczne u chorych na rzs, będących w okresie dużego zaostrzenia oraz w okresie podostrym i remisji choroby.white express system

Leczenie czynnikami fizycznymi należy u chorych na rzs stosować szczególnie ostrożnie. Odpowiednio dobrane, indywidualnie dawkowane zabiegi fizykalne, wywierają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, powodują zmniejszenie się napięcia mięśni, a więc ułatwiają wykonywanie ćwiczeń leczniczych. Zasady tego leczenia podano przy opisie usprawniania w różnych okresach nasilenia procesu zapalnego.

Zaopatrzenie ortopedyczne ma na celu zapobieganie zniekształceniom narządu ruchu oraz korekcję już istniejących zniekształceń. Umożliwia ono również często poruszanie się i obsługiwanie samego siebie. W zależności od potrzeb konieczne jest więc zaopatrzenie chorego w odpowiedni sprzęt, jak: kule pachowe, łokciowe, laski, balkoniki do chodzenia, aparaty stabilizujące stawy, wkładki lub buty ortopedyczne, wózek inwalidzki. Zmiany chorobowe w obrębie kończyn górnych często bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają używanie kul i lasek, dlatego należy je dokładnie dobierać i adaptować w zależności od aktualnego stanu narządu ruchu. W mieszkaniu chorego należy zainstalować urządzenia umożliwiające mu obsługiwanie samego siebie i wykonywanie prostych prac domowych.