Gościec przewlekły postępujący

Gościec przewlekły postępujący

Nazwa gościec przewlekły postępujący odzwierciedla zasadnicze cechy tej choroby: wieloletnie utrzymywanie się zmian w stawach i jej postępujący charakter — jest więc logicznie uzasadniona. Coraz częściej jednak spotyka się w literaturze światowej inną nazwę — choroba reumatoidalna. Ten bardziej ogólny termin ma na celu podkreślenie, że sprawa ta nie dotyczy wyłącznie stawów, ale że jest to choroba uogólniona, która — jak wiadomo — obejmuje wszystkie elementy tkanki łącznej. Tkanka łączna wchodzi zaś nie tylko w skład elementów tworzących stawy, ale znaleźć ją można w skórze, mięśniach, powięziach, ścięgnach i ścianach naczyń, które w tej chorobie objęte są rozległymi zmianami.forskolin forum

Dawniej używany termin „gościec pierwotnie przewlekły” został zarzucony, ponieważ spostrzeżenia kliniczne wykazały, że choroba nie zawsze przebiega od początku przewlekle, ale może rozpoczynać się ostro i przebiegać przez pewien czas w postaci rzutów zapalenia jednego lub kilku stawów i dopiero po pewnym czasie nabiera charakterystycznych cech przewlekłego wielostawowego zapalenia, ciągnącego się latami.forskolin kapszula

Przyczyna choroby jest dotychczas niejasna. Niegdyś uważano za przyczynę paciorkowce, jak i różnego rodzaju ogniska infekcji, nie wyłączając uogólnionych zakażeń tego rodzaju, jak gruźlica, kiła, rzeżączka i inne. Wszelkie, najbardziej nawet czułe badania bakteriologiczne nie potrafiły jednak wykryć zarazka. Z kolei przeniesiono badania na inkako shujšati v enem tednu

ny teren, dopatrując się przyczyny choroby w zaburzeniach czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, ale i tu nie znaleziono rozwiązania zagadki. Później zwrócono się do immunologii i genetyki, doszukując się przyczyny choroby wr zaburzeniach homeostazy immunologicznej. Choroba reumatoidalna miałaby być chorobą z autoimmunizacji. w której odgrywałyby rolę nie antygeny bakteryjne, ale antygeny wyzwolone przez reakcje tkankowTe u chorych stygmatyzowa-nych genetycznie.spirulina

Jakkolwiekby się sprawy miały, do dzisiaj nie wykryto pierwotnej przyczyny doprowadzającej do powstania rozlicznych zaburzeń w ustroju, powodujących charakterystyczne zmiany, przede wszystkim w narządzie ruchu. Nie wyjaśniono również dotychczas, dlaczego choroba atakuje szczególnie kobiety, których przewraga liczbowa jest uderzająca, gdyż stanowią one około 80% wszystkich chorych. Jak wynika z obserwacji, większość świeżych przypadków przypada na okres aktywności płciowej, zaś u dzieci i starcówr świeże zachorowania są znacznie rzadsze.titan gel

Niezależnie od czynnika przyczynowego przyjmuje się, że istnieją również czynniki mające wpływ na ujawnienie się objawów klinicznych tej choroby. Do tych czynników wyzwalających należą urazy fizyczne i psychiczne, przemęczenie, zimno, zakażenia bakteryjne. Widujemy często chore, u których sprawa rozpoczęła się w kilka tygodni po porodzie, innym razem — jak podają obserwacje z czasu wojny — długie, uciążliwie marsze w niekorzystnych warunkach doprowadzały u mężczyzn do powstania zmian stawowych o typie gośćca przewlekłego postępującego; często również opisywano przypadki, gdzie ciężki uraz psychiczny powodował wybuch choroby.spirulina επίδραση