Grupa dla uzależnionych kobiet

Grupa dla uzależnionych kobiet

Szczególną grupą adresatek naszej oferty terapeutycznej są uzależnione kobiety. Większość funkcjonujących programów terapeutycznych przygotowana jest pod kątem mężczyzn. Tymczasem terapia koedukacyjna nie zawsze jest właściwym, dającym odpowiednie oparcie i poczucie bezpieczeństwa gruntem dla rozwiązywania specyficznych problemów kobiecego uzależnienia.κατά

W grupie kobiecej pracujemy nad:drivelan

radzeniem sobie ze wstydem związanym z chorobą,formexplode efekti

budowaniem adekwatnego poczucia własnej wartości,formexplode efekti

odnajdywaniem się w trzeźwym życiu w kobiecych rolach,formexplode efekti

przepracowaniem traum  związanych z uzależnieniem bądź je poprzedzających.

Z powodu choroby alkoholowej umiera czterokrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Jest to spowodowane metabolizmem alkoholu, który przebiega u każdej płci odmiennie. Dzieje się tak za sprawą odmiennej budowy ciała. Z tego też powodu konsekwencje zdrowotne picia występują u pań częściej i w znacząco podwyższonym nasileniu W ciele kobiet jest więcej tłuszczy a mniej wody.

U mężczyzn - odwrotnie.

Co z tego wynika?

U kobiety i mężczyzny tej samej wagi, tego samego wzrostu i w tym samym wieku, po spożyciu jednakowej ilości alkoholu, w jednakowym czasie, reakcje fizjologiczne będą odmienne. Zaraz po spożyciu, stężenie alkoholu we krwi kobiety będzie wyższe, bo alkohol rozpuszcza się w wodzie. W związku z tym, do mózgu kobiety trafi również więcej alkoholu. Kobieta będzie, więc odczuwała silniejsze upojenie. Kolejną różnicą jest mniejsza niż u mężczyzn ilość enzymu rozkładającego alkohol

w żołądku. Nie bez znaczenia również wpływ funkcjonowania układu hormonalnego. Kobieta szybciej się upija w przedmiesiączkowej fazie cyklu,

a przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych powoduje dodatkowe spowolnienie metabolizmu alkoholu, co sprawia, że krąży on we krwi znacznie dłużej. U kobiet, które piją dziennie średnio trzy lub więcej standardowych drinków (po ok. 10 g alkoholu), pojawiają się takie straty zdrowotne, jakie stwierdza się

u mężczyzn pijących trzykrotnie więcej.

OKRESY RYZYKA

Kobiety przechodzą w swoim życiu dwa okresy specyficznego ryzyka. Każdy z nich wiąże się ze zmianą ról społecznych. Pierwszy ma miejsce wówczas, gdy młode kobiety kończą swoją edukację, zakładają rodzinę i rozpoczynają pracę zawodową. Jest to moment, który niesie ze sobą wiele trudności, nowych obowiązków a tym samym wiąże się z pojawieniem się sytuacji stresowych. Wiele kobiet ma trudności

z udźwignięciem tych nowych wyzwań i sięga wówczas po alkohol. Bywa, że jeśli kobieta na czas ciąży i pierwszych lat życia dziecka odstawia alkohol całkowicie,

a później do picia wraca - tą przerwą w piciu podpiera swoje przekonanie, że przecież nie jest alkoholiczką, bo podczas ciąży i karmienia nie piła. To częsta pułapka. Drugi ryzykowny okres to wyjście dzieci z domu oraz przejście na emeryturę bądź znaczne ograniczenie ilości obowiązków zawodowych.

Kobiety uzależnione lub pijące w sposób ryzykowny narażone są na potępienie społeczne. Normy społeczne przypisane kobietom są bardziej wyostrzone, stąd łatwiej jest przekroczyć którąś z nich pod wpływem alkoholu, który rozluźnia wewnętrzne  hamowania. Wstyd, niechęć do siebie, przykre wspomnienia

z poprzedniego dnia dla kobiety są nieporównywalnie bardziej dotkliwe i bolesne, niż u mężczyzn. Tym bardziej, że często wiążą się ze złamaniem obowiązków wobec dzieci i rodziny. W takich przypadkach często podejmowane są radykalne działania wobec ograniczenia bądź odebrania praw rodzicielskich. Na ogół z powodu nadużywania alkoholu przez ojca nie spotykamy się już tak często z  drastycznymi krokami.

Pijący mężczyźni mogą liczyć na wsparcie swoich żon, natomiast pijące kobiety znacznie częściej zostają ze swoim problemem same.

Styl picia kobiet jest również mniej zauważalny. Kobieta pije najczęściej w ukryciu, pod wpływem alkoholu nie pobije się na ulicy, nie zrobi głośnej awantury sąsiadowi. Niestety takie picie pozbawia kobietę sygnałów z zewnątrz świadczących

o postępującej chorobie i wiążącej się z nią degradacji.

Ponieważ ryzyko uzależnienia się kobiety jest znacząco większe niż w przypadku mężczyzn, a konsekwencje tego procesu są dla niej bardziej dotkliwe, warto zwrócić się po pomoc w razie najmniejszych nawet wątpliwości, co do swojego picia.

Konsultacja ze specjalistą do niczego nie zobowiązuje a może pomóc, zanim problem z alkoholem osiągnie niebezpieczne rozmiary.